Verklaring omtrent de principes van en over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijfsprofiel
Geldmaat onderscheidt twee hoofdactiviteiten: Geldverwerking: het tellen en sorteren van inkomend geld, geschiktheids- en echtheidscontrole, het klaarmaken van bestellingen voor de banken en het regelen van het waardetransport tussen haar cash centers en De Nederlandsche Bank. Logistiek: bestaat uit transport & servicing, incident & maintenance, customer services en business improvement. Deze activiteiten voert Geldmaat deels zelf uit en deels worden ze uitgevoerd door haar partners, in welk geval Geldmaat de volledige regie voert en integraal Verantwoordelijk blijft naar haar klanten.

Scope
De scope geldt voor alle activiteiten van Geldmaat B.V. op het gebied van geldverwerking en logistiek in Nederland.

Ons Commitment
Als Geldmaat B.V. onderschrijven wij het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:

Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;
Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;
Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;
Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij zullen onze MVO aspecten in kaart brengen, helder MVO beleid en bijbehorende doelen vaststellen, een MVO programma en management systeem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.

Wij zullen jaarlijks ons MVO beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij zullen het MVO-Register gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons MVO programma.


Weesp, 24 juni 2019
Geldmaat B.V.

W.F. Kwakkel
Algemeen Directeur